Tỳ Hưu Từ Bột Đá

Tỳ hưu dát vàng nhỏ,tịch tà hóa sát,chiêu tài tác lộc mang lại của cải cho gia chủ Y026

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 35cm x 20cm x 35cm + Khối lượng: 4,2kg + Ý nghĩa: trấn trạch hưng gia, tịch tà hóa sát,chiêu tài tác lộc, giúp gia đạo hưng vượng.… + Cách sử

Tỳ hưu bên mẫu đơn,tịch tà hóa sát,chiêu tài tác lộc mang lại của cải cho gia chủ F004

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 34cm x 27cm x 39cm + Khối lượng: 6,2kg + Ý nghĩa: trấn trạch hưng gia, tịch tà hóa sát, chiêu tài tác lộc, giúp gia đạo bình an. + Cách

Tỳ hưu dát vàng,trấn trạch hưng gia,thu hút tài lộc mang lại của cải cho người sử dụng F022

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 58cm x 25cm x 54cm + Khối lượng: 9.2kg + Ý nghĩa: linh vật vượng tài đắc lộc mạnh nhất, trấn trạch hưng gia, tịch tà hóa sát,… + Cách sử

Tỳ hưu cánh vểnh bột đá mạ vàng non,thu hút tài lộc mang lại của cải cho người sử dụng Y043

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 9.5cm x 8cm x 11cm + Khối lượng: 0.6kg + Ý nghĩa: biểu tượng của thu hút tiền tài, may mắn. + Cách sử dụng: đặt phòng khách, văn phòng,… +

Tỳ hưu chiêu tài bột đá mạ vàng non,thu hút tài lộc mang lại của cải cho người sử dụng C005

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 55cm x 25cm x 40cm + Khối lượng: 9kg + Ý nghĩa: chiêu tài tịch tà, biểu tượng của tài lộc dồi dào. + Cách sử dụng: trưng bày phòng khách,

Tỳ hưu chiêu tài, tịch tà hóa sát,thu hút tài lộc mang lại của cải cho người sử dụng Y009

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 40cm x 23cm x 37cm + Khối lượng: 6.3 kg + Ý nghĩa: chiêu tài tấn bảo, tịch tà hóa sát. + Cách sử dụng: trưng bày phòng làm việc, phòng khách. +