Thiềm Thừ Ngọc,Đá Quý

Cóc ngọc Hoàng Long,mang lại may mắn tài lộc và của cải dồi dào cho gia chủ TT-HL-12121

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 13cm x 13cm (bao gồm đế) + Khối lượng: 153g + Ý nghĩa: linh vật giữ và nhả tài lộc, đem lại sự thịnh vượng,

Cóc ngọc Hoàng Long,mang lại may mắn tài lộc và của cải dồi dào cho gia chủ TT-HL-19907

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 22cm x 13cm x 16.5cm (bao gồm đế) + Khối lượng: 251g + Ý nghĩa: linh vật giữ và nhả tài lộc, đem lại sự thịnh vượng,

Cóc ngọc Hoàng Long,mang lại may mắn tài lộc và của cải dồi dào cho gia chủ TT-HL-18078

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 17.5cm x 11cm x 14cm (bao gồm đế) + Khối lượng: 228g + Ý nghĩa: linh vật giữ và nhả tài lộc, đem lại sự thịnh vượng,

Cóc ngọc Hoàng Long,mang lại may mắn tài lộc và của cải dồi dào cho gia chủ TT-HL-2827

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 7.5cm x 10cm (bao gồm đế) + Khối lượng: 36g + Ý nghĩa: linh vật giữ và nhả tài lộc, đem lại sự thịnh vượng,

Cóc ngọc Phỉ Thuý, giảm thiểu rủi ro,mang lại tài lộc và của cải dồi dào cho gia chủ C-NPT-1

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao): 23cm x 18cm x 20cm + Khối lượng: kg + Ý nghĩa: tượng trưng cho sự hoạnh phát tài lộc, giảm thiểu rủi ro, bình an và hạnh phúc +

Thiềm thừ ngọc Myanmar, mang lại điềm lành,mang lại tài lộc và của cải dồi dào cho gia chủ S951

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Phỉ Thúy (Miến Điện, Myanmar). + Kích thước (dài x rộng x cao): 5cm x 3cm x 1.7cm + Khối lượng: 28g – 39g + Ý nghĩa: chiêu tài phát lộc, trấn giữ của cải không bị thất thoát, mang lại điềm lành,